Keuringen – Praktijk Het Veen – Timmerman – Westerhaar-Vriezenveensewijk
Header afbeelding
Hoofdweg 132-E 7676 AJ Westerhaar-Vriezenveensewijk Tel:0546-659440

Keuringen

Uw huisarts mag als behandelend arts, op verzoek van derden (b.v. werkgever, school, verzekering of gemeente) geen verklaringen afgeven over uw gezondheidstoestand, behandeling of spreekuurbezoek. Als u toch zo’n medische verklaring nodig hebt, dient u zich te wenden tot een onafhankelijke andere arts. In principe dient dit door de aanvragende instantie geregeld te worden.

Medische keuringen (rijbewijs) voert de huisarts wel uit. Via de assistente kunt u een afspraak maken voor een rijbewijskeuring. U moet een potje urine meebrengen naar de praktijk. Als u brildragend bent, verzoeken wij u om de bril mee te nemen naar de praktijk. De kosten voor een rijbewijskeuring bedraagt á contant €50,-.

Wij geven uitsluitend na uw schriftelijke toestemming eventueel de benodigde gegevens door aan de keurende arts.

Waarom is dit.

De huisarts heeft een bijzondere behandelrelatie met de patiënt. Daarnaast is de huisarts vaak niet op de hoogte van de criteria op grond waarvan een voorziening wel of niet wordt toegekend. Daarom kan van hem of haar nooit een oordeel gevraagd worden over het recht op een voorziening. De huisarts mag wel objectieve medische gegevens overdragen voor een dergelijke beoordeling. Dit mag echter alleen met schriftelijke toestemming van de patiënt waarbij duidelijk is aangegeven welke informatie, aan wie en voor welk doel mag worden verstrekt. Deze procedures zijn wettelijk vastgelegd.

Voor meer infomatie zie https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/publicaties/weigeringsbriefje en KNMG richtlijn omgaan met medische gegevens.