Uitschrijven – Praktijk Het Veen – Timmerman – Westerhaar-Vriezenveensewijk
Header afbeelding
Hoofdweg 132-E 7676 AJ Westerhaar-Vriezenveensewijk Tel:0546-659440

Uitschrijven

Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat het dossier van de oude huisarts wordt overgedragen aan de nieuwe huisarts. Hiervoor is voor huisartsen een richtlijn opgesteld. (KNMG Advies voor overdracht patiëntendossier bij veran­dering van huisarts).

Na het inschrijven bij uw nieuwe huisarts meldt u mondeling of telefonisch bij ons dat u overstapt naar een andere huisarts.  Daarbij geeft u aan:

* de reden waarom u wilt overstappen;
* per wanneer u wilt overstappen;
* de naam en het adres van uw nieuwe huisarts.

Na het uitschrijven wordt uw dossier naar uw nieuwe huisarts gestuurd. Wij zullen er dan voor zorgen dat uw medisch dossier digitaal wordt overgedragen aan uw nieuwe huisarts. U kunt als patiënt niet zelf het originele dossier meenemen naar uw nieuwe huisarts. Wel heeft u recht op inzage in uw dossier. Ook heeft u recht op een kopie van uw dossier. Hiervoor kan de huis­arts een kostenvergoeding vragen.