Uitschrijven – Praktijk Het Veen – Timmerman – Westerhaar-Vriezenveensewijk
Header afbeelding
Hoofdweg 132-E 7676 AJ Westerhaar-Vriezenveensewijk Tel:0546-659440

Uitschrijven

Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat het dossier van de oude huisarts wordt overgedragen aan de nieuwe huisarts. Hiervoor is voor huisartsen een richtlijn opgesteld. (KNMG Advies voor overdracht patiëntendossier bij veran­dering van huisarts).

Na het inschrijven bij uw nieuwe huisarts meldt u mondeling, telefonisch of schriftelijk bij ons dat u overstapt naar een andere huisarts.  Daarbij geeft u aan:

* de reden waarom u wilt overstappen;
* per wanneer u wilt overstappen;
* de naam en het adres van uw nieuwe huisarts.

Na het uitschrijven wordt uw dossier naar uw nieuwe huisarts gestuurd. Wij zullen er dan voor zorgen dat uw medisch dossier digitaal wordt overgedragen aan uw nieuwe huisarts. U kunt als patiënt niet zelf het originele dossier meenemen naar uw nieuwe huisarts. Wel heeft u recht op inzage in uw dossier. Ook heeft u recht op een kopie van uw dossier. Hiervoor kan de huis­arts een kostenvergoeding vragen.

Stap 1 van 6
Persoonsgegevens

Geboortedatum
Geslacht

Stap 2 van 6
Adresgegevens

Vul als volgt in: 1234AB.
Vul als volgt in: 0123456789.
Vul als volgt in: naam@domein.nl

Stap 3 van 6
Verzekeringsgegevens

Verzekering begindatum

Stap 4 van 6
Apotheek gegevens (huidig)

Stap 5 van 6
Opmerkingen

Stap 6 van 6
Samenvatting

Persoonsgegevens

Soort melding
Achternaam
Tussenvoegsel
Voorletters
Voornaam
Geboorteplaats
Geboortedatum
--
Geslacht

Adresgegevens

Straatnaam en Huisnummer
 
Toevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mailadres
Land

Verzekeringsgegevens

Zorgverzekeraar
Polisnummer
Verzekering begindatum
--
Apotheek

Apotheek gegevens (huidig)

Naam apotheek
Plaatsnaam apotheek

Opmerkingen

Belangrijke gegevens of opmerkingen

Persoonsgegevens die u verstrekt gebruiken wij uitsluitend om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Zie hiervoor ook ons Privacystatement. Door op 'Wijziging verzenden' te drukken gaat u hiermee akkoord.

Akkoord